het ontwerp

Een ontwerp is in onze ogen altijd een persoonlijk verhaal. We ontwerpen heel specifiek voor iedere opdrachtgever. Daarom gaan zowel de architect als de interieurarchitect eerst uitgebreid met je in gesprek over je wensen en ideeën. Samen komen tot een programma van Eisen (PVE), waarna we een persoonlijk ontwerp maken, geheel gericht op de specifieke plek en je/jullie specifieke woon/werkwensen. Dit ontwerp leggen we voor en passen we aan waar nodig, net zolang tot we geheel tevreden zijn. Om die reden hebben we in de ontwerpfase een aantal weken intensief contact met elkaar. Dit betreffen dan de eerste twee ontwerpfases, het voorlopige ontwerp (VO) en het definitief ontwerp (DO).

Na de twee ontwerpfases (VO en DO), volgen er twee uitwerkfases (BESTEK en AANBESTEDING) en twee bouwfases (BOUWBEGELEIDING en OPLEVERING).  We leveren in principe het hele bouwtraject van de allereerste streep op papier tot het overhandigen van de sleutel. Maar zeker is het ook mogelijk een deel van onze diensten af te nemen, bijv tot en met het definitief ontwerp of tot en met de bouwaanvraag. Dit is allemaal bespreekbaar.