contact

KPMV ARCHITECTS
Uraniumweg 21
3542 AK  UTRECHT

U kunt hier vrij parkeren. Bij binnenkomst op dit adres zitten we in het linkergebouw.

T  030 2711 855
M  06 1885 7926
E  info@kpmv.nl

Master of Science, ir. Michiel Q. Vrehen, ingeschreven in het architectenregister: 1.970401.002

Master of Arts, Karin Princée,  ingeschreven in architectenregister: 4.970401.001

AVG: Met de Algemene Verordering Gegevensbescherming zijn de volgende voorwaarden binnen ons bureau van kracht: Wij maken alleen gebruik van uw NAW gegevens en verkopen deze nimmer door. Bij contact met derden vragen wij u toestemming uw NAW gegevens door te geven. Met ons administratiekantoor hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. Daarmee verklaart dit kantoor uiterst zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Onze administratie wordt na de wettelijke termijn van zeven jaar onherroepelijk vernietigd.