Privacy

Met de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) zijn de volgende voorwaarden binnen onze organisatie van kracht:

Wij maken alleen gebruik van uw NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats).

Deze NAW gegevens zijn sec voor eigen administratie bedoeld. Met ons administratiekantoor hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. Daarmee verklaart dit bedrijf uiterst zorgvuldig met uw NAW gegevens om te gaan en deze niet aan derden door te spelen. Onze administratie  wordt gedurende 7 jaar bewaard. Daarna worden deze gegevens vernietigd.

Wij vragen u gedurende het bouwproject zelf uw NAW gegevens door te geven naar de betrokken partijen. Dit kan bijvoorbeeld uw aannemer zijn of uw constructeur.